2FRESH a Granko uvádí nový hrníček. Ten s červenými puntíky.

Víte, že tenhle lovebrand letos slaví už čtyřicet let? K příležitosti limitované edice k výročí jsme s Grankem společně připravili televizní spot a obsah na sociální sítě.

Možná si pamatujete chvíle, kdy bylo Granko symbolem domácí pohody a odpočinku. Teď je tomu jinak. Granko vídáme při různých rodinných aktivitách a nově ho ukazujeme jako zdroj energie nebo odměnu třeba za prolítané odpoledne na zahradě. Ke čtyřicátému výročí uvádíme na trh limitovanou edici Granko s novým hrníčkem, který šel s dobou. Už není tak baculatý, jako jeho předchůdce, protože nám všem záleží na tom, abychom se cítili fit.

Natočili jsme s naším 2FRESH produkčním týmem tag on, který vypráví příběh oblíbených hrníčků, těch, které toho hodně zažily. V rámci kampaně jsme rozšířili komunikaci na Facebook a Instagram. Fanoušci Granka si mohou navíc zasoutěžit o deset nových hrníčků. TV spot poběží na televizních obrazovkách celý únor 2019 a online kampaň až do konce března.

Pokud si chcete užít Granko chvilku, utíkejte do obchodů pro tuhle limitku. Bude totiž velmi brzy pryč.

--

--

Pomáháme produktovým týmům s designem. Pomáháme designerům růst a mít pestrou práci.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
2FRESH

Pomáháme produktovým týmům s designem. Pomáháme designerům růst a mít pestrou práci.