2FRESH a Granko uvádí nový hrníček. Ten s červenými puntíky.

Víte, že tenhle lovebrand letos slaví už čtyřicet let? K příležitosti limitované edice k výročí jsme s Grankem společně připravili televizní spot a obsah na sociální sítě.

Možná si pamatujete chvíle, kdy bylo Granko symbolem domácí pohody a odpočinku. Teď je tomu jinak. Granko vídáme při různých rodinných aktivitách a nově ho ukazujeme jako zdroj energie nebo odměnu třeba za prolítané odpoledne na zahradě. Ke čtyřicátému výročí uvádíme na trh limitovanou edici Granko s novým hrníčkem, který šel s dobou. Už není tak baculatý, jako jeho předchůdce, protože nám všem záleží na tom, abychom se cítili fit.

Natočili jsme s naším 2FRESH produkčním týmem tag on, který vypráví příběh oblíbených hrníčků, těch, které toho hodně zažily. V rámci kampaně jsme rozšířili komunikaci na Facebook a Instagram. Fanoušci Granka si mohou navíc zasoutěžit o deset nových hrníčků. TV spot poběží na televizních obrazovkách celý únor 2019 a online kampaň až do konce března.

Pokud si chcete užít Granko chvilku, utíkejte do obchodů pro tuhle limitku. Bude totiž velmi brzy pryč.

--

--

--

Naším posláním je pomáhat organizacím pochopit chování lidí. Spojujeme design, byznys a marketing.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
2FRESH

2FRESH

Naším posláním je pomáhat organizacím pochopit chování lidí. Spojujeme design, byznys a marketing.

More from Medium

Making it easier to tell the government about death

A screenshot of this page on GOV.UK: https://www.gov.uk/when-someone-dies

Script Read Reflection (10.01.22)

Curious about how Stanley Kubrick was able to films so meaning-rich and imaginative, I researched…

Essaysleague