Připravili jsme historicky první kampaň značky TYMBE komunikující jejich hlavní službu Ty-brigády — unikátní HR platformu na zprostředkování krátkodobých brigád. Kampaň byla rozdělena na dvě samostatné části. Cílem 1. kampaně bylo představit značku a její unikátní služby lidem, kteří mají na starost nábor brigádníků zejména v e-commerce a retail segmentu. Cílem 2. kampaně bylo oslovit a představit výhody potenciálním brigádníkům.

“Jak uvést na trh značku, kterou málokdo zná a dát jí důvěryhodnost? Jednoduše — ukážeme její klienty a necháme představení na nich. A čím je to podmíněno? Spokojenými klienty, kteří se nebojí o svůj názor veřejně podělit a dát za TYMBE tak trochu ruku do ohně. A to TYMBE má…

V 2FRESH se nám podařilo získat nového klienta, společnost PROSOFT, která dodává informační systémy a související technologie. Společně připravujeme návrh nemocničních systémů, které zefektivňují procesy uvnitř nemocnic, snižují chybovost lidí a postupně nemocnice digitalizují.

Povídali jsme si o spolupráci s hlavním UI Lead Designerem Jarinem Němečkem, který vede v 2FRESH…

Stavebnice LEGO® Super Mario™ přivádí legendární postavičku známou především ze série videoher do reálného světa. Děti si mohou postavit vlastní interaktivní úrovně podobné těm ve hrách Nintendo a s postavičkou Maria, která reaguje na pohyb po herním poli, mohou sbírat mince a překonávat překážky.

“2FRESH pro nás připravilo inovativní využití…

Zajímá vás, jak tvoříme obsah pro sociální sítě u nás v 2FRESH? V minulém rozhovoru jsme si povídali s Markétou Oudesovou o Social listeningu a jak sociální sítě sledovat. Dnes se budu ptát naší Terezy Srbové, v jakých sociálních sítích vidí budoucnost a jak pracovat s obsahem.

Teri, vím, že miluješ sociální sítě, která ze všech sítí ti je nejbližší?

Fascinuje mě Tik…

2FRESH

Naším posláním je pomáhat organizacím pochopit chování lidí. Spojujeme design, byznys a marketing.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store