Design tipy UI týmu 2020 — 01

Král je mrtev, ať žije Figma

V UI týmu přecházíme na Figmu. Slibujeme si lepší flow, týmovou spolupráci, dokonalejší prototypování včetně animací a jednodušší handoff.

Angle 3

Potřebujete dostat rychle do svých návrhů náhledy, mockupy osobních zařízeních. Zkuste Angle. Dostupné pro Sketch, Figma a XD.

Smooth Shadows

Pán stínů a jeho věrný pomocník. Pro dokonalé a jemné stíny vyzkoušejte tenhle plugin pro Sketch a Figmu. Stíny si můžete krásně poladit pomocí easingových křivek.

Build better design systems

Tenhle ultimátní checklist vám pomůže postavit dokonalý design systém.

Weglot

Weglot vám umožní přeložit vaše stránky do více jazykových mutací a dá se napojit i na Webflow.

Razer Blade

Potřebujete výkonný notebook? Marně čekáte a trpíte u renderů na svém Macbooku. Zkuste tyhle mašiny. Vypadají více než nadupaně.

Vectary — Create 3D designs, fast!

Jak jednodušše dostat 3D objekty a mockupy do vašich návrhů? Vyzkoušejte Vectary.

https://www.vectary.com

Design System Manager od Invison

https://www.invisionapp.com/design-system-manager

HTML—to—Figma

Potřebujete faceliftovat existující stránky a nechce se vám všechno kopírovat kus po kuse do svého editoru? Tenhle plugin do Figmy je svělý pomocník a šetří spoustu času a CTRL C+V chmatů.

Great Simple Design Bundle

Skvělý balík UI kitů, Wireframů a šablon pro Sketch, Figmu, XD a dokonce i Photoshop.

Philips Cocreate — Human-centered innovation

Philips má skvěle popsané své design procesy a postupy. Prostudujte si jejich vlastní framework Cocreate 👍

Best of Behance 2019

Moodboard toho nejlepší na Behance za uplynulý rok.

A Designer’s Guide to the Terminal

Potřebujete občas nastavit něco v terminálu a nevíte co do něj vlastně píšete nebo kopírujtete? Tenhle návod vám osvětlí základní příkazy a postupy.

--

--

Naším posláním je pomáhat organizacím pochopit chování lidí. Spojujeme design, byznys a marketing.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
2FRESH

2FRESH

Naším posláním je pomáhat organizacím pochopit chování lidí. Spojujeme design, byznys a marketing.