Design tipy UI týmu 2020–02

Figma, Figma & Figma

Tenhle nástroj nás baví. Design multiplayer v přímém přenosu. Vidíte, co dělá váš kolega, a můžete okamžitě reagovat a vylepšovat. Klient může sledovat, na čem aktuálně pracujete — online. Prostě geniální.

Figma 2020 Config Conference

Skvělý Figma kurz zdarma od Design+Code

https://designcode.io/design-system-figma

Ideální kurz pro ty, co začínají s Figmou

Nabušené video plné tipů a triků

Tohle video stojí rozhodně za shlédnutí

5 způsobů, jak vylepšit vaše prototypování ve Figmě

www.figma.com/best-practices/five-ways-to-improve-your-prototyping-workflow

www.figma.com/community/plugin/809860933081065308/LottieFiles

Apple představuje SF Symbols

Apple připravilo SF Symbols. Font plný iOS, WatchOS a další OS ikonek v linkové i plné variantě. Stačí si stáhnout jejich aplikaci s fontem a můžete pak jednoduše vkládat ikony do svých návrhů a prototypů.

Helvetica Now

Helvetica Now je moderní zpracování legendárního písma. Hodí se pro digitální použití v aplikacích, protože nabízí variantu text — ideální pro body copy na mobilních zařízeních a současně i Micro verzi pro velmi malé velikosti písma.

www.monotype.com/fonts/helvetica-now

Jak na Apple Watch prototypy

Potřebovali jste někdy naprototypovat aplikaci pro Apple Watch? Marvel vám s tím pomůže.

marvelapp.com/apple-watch-prototyping/

Grafy, grafy a zase grafy

Potřebujete navrhnout info design plný grafů a statistik? Tyhle nástroje a frameworky by vám mohly pomoci.

nivo.rocks
chartplugin.com

Otestujte průchod vaší aplikací s Maze

Maze vám pomůže otestovat váš prototyp a připraví přehledný report. Ideální na kvantitativní výzkum a testování.

maze.design

Kvalitních fotek není nikdy dost

Velké fotky ke stažení nabízí další free photo služba Pexels—www.pexels.com

https://www.pexels.com

Pár tipů na konec

--

--

Naším posláním je pomáhat organizacím pochopit chování lidí. Spojujeme design, byznys a marketing.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
2FRESH

2FRESH

Naším posláním je pomáhat organizacím pochopit chování lidí. Spojujeme design, byznys a marketing.