Design tipy UI týmu 2020–02

Figma, Figma & Figma

Figma 2020 Config Conference

Skvělý Figma kurz zdarma od Design+Code

Ideální kurz pro ty, co začínají s Figmou

Nabušené video plné tipů a triků

Tohle video stojí rozhodně za shlédnutí

5 způsobů, jak vylepšit vaše prototypování ve Figmě

www.figma.com/community/plugin/809860933081065308/LottieFiles

Apple představuje SF Symbols

Helvetica Now

www.monotype.com/fonts/helvetica-now

Jak na Apple Watch prototypy

marvelapp.com/apple-watch-prototyping/

Grafy, grafy a zase grafy

nivo.rocks
chartplugin.com

Otestujte průchod vaší aplikací s Maze

maze.design

Kvalitních fotek není nikdy dost

https://www.pexels.com

Pár tipů na konec

--

--

--

Naším posláním je pomáhat organizacím pochopit chování lidí. Spojujeme design, byznys a marketing.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
2FRESH

2FRESH

Naším posláním je pomáhat organizacím pochopit chování lidí. Spojujeme design, byznys a marketing.

More from Medium

Post 3: My First Mystery

Puppy Love At Any Age

Missions of MSQ