Hledáme člověka, který nám pomůže s komunikací 2FRESH.

Hledáme člověka, který nám pomůže s komunikací 2FRESH. Budeš součástí tříčlenného týmu, ve kterém budeš mít odpovědnost za to, že vznikne předem dohodnutý obsah. Pro nastavení a směřování komunikace, budeš mít k ruce stratéga a na tvorbu foto/video obsahu bude tvým parťákem designér.

Co bys měl(a) umět

  • máš zkušenosti s tvorbou a plněním redakčního plánu na sociálních sítích (Facebooku, Instagramu, Twitteru a Linkedinu) ideálně se zaměřením na B2B segment
  • vládneš slovem — umíš napsat příspěvek, vést rozhovor nebo napsat blogpost a zajistíš si, že to budeš mít gramaticky správně
  • jsi kreativní — víš, jak odpromovat event, ale taky vymyslíš vizuál k příspěvkům nebo title image k blogpostu
  • máš věci pod kontrolou — zadáváš práci, pohlídáš si termíny a kvalitu výstupů, nebo zajistíš, že budeme mít aktualizovaný web
  • jsi datově orientovaný(á) — vytváříš měsíční reporty

Co nabízíme

  • můžeš pracovat odkudkoli, ale bude fajn, když občas dorazíš do kanclu na Prahu 6
  • garantujeme ti poloviční úvazek, možnost rozšíření úvazku do budoucna

Zaujalo tě to a chceš vědět víc? Napiš nám na e-mail jobs@2fresh.cz (ptej se po Kamilovi Skramuském) s předmětem “Komunikační specialista” a domluvíme se, kdy si spolu zavoláme nebo se osobně potkáme tady u nás v kanclu.

--

--

Naším posláním je pomáhat organizacím pochopit chování lidí. Spojujeme design, byznys a marketing.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store