Hledáme frontend developera

– už nehledáme, už máme

Co tě u nás čeká?

Budeš se věnovat stylování na základě dodaného designu. V logice aplikací zase dostaneš pěkně zabrat při promýšlení vhodného algoritmu. Proto potřebujeme člověka, který má cit pro estetiku a zároveň se nebojí hledat optimální řešení při implementaci logiky. Pomocnou ruku ti v JavaScriptovém ekosystému nabídne náš frontendový guru @michalkvasnicak, který nás neustále drží jednou nohou v budoucnosti.

Ať můžeme společně tvořit nové projekty, hledáme někoho, kdo má:

  • pokročilou znalost JavaScriptu — React nebo jiný reaktivní framework je výhoda)
  • skvělou znalost HTML & CSS
  • estetické cítění
  • chuť se učit a nebát se výzev
  • vysokou míru proaktivity — každý názor je pro nás důležitý, protože jedině tak se posuneme dopředu

Na co se můžeš těšit?

  • stálý přísun nových technologií
  • skvělý tým
  • zajímavé produkty

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> www.2fresh.cz <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Naším posláním je pomáhat organizacím pochopit chování lidí. Spojujeme design, byznys a marketing.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store