Hledáme frontend developera

Co tě u nás čeká?

Budeš se věnovat stylování na základě dodaného designu. V logice aplikací zase dostaneš pěkně zabrat při promýšlení vhodného algoritmu. Proto potřebujeme člověka, který má cit pro estetiku a zároveň se nebojí hledat optimální řešení při implementaci logiky. Pomocnou ruku ti v JavaScriptovém ekosystému nabídne náš frontendový guru @michalkvasnicak, který nás neustále drží jednou nohou v budoucnosti.

Ať můžeme společně tvořit nové projekty, hledáme někoho, kdo má:

  • pokročilou znalost JavaScriptu — React nebo jiný reaktivní framework je výhoda)
  • skvělou znalost HTML & CSS
  • estetické cítění
  • chuť se učit a nebát se výzev
  • vysokou míru proaktivity — každý názor je pro nás důležitý, protože jedině tak se posuneme dopředu

Na co se můžeš těšit?

  • stálý přísun nových technologií
  • skvělý tým
  • zajímavé produkty

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> www.2fresh.cz <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

--

--

Naším posláním je pomáhat organizacím pochopit chování lidí. Spojujeme design, byznys a marketing.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
2FRESH

2FRESH

Naším posláním je pomáhat organizacím pochopit chování lidí. Spojujeme design, byznys a marketing.