Jak se dělá design, který prodává?

Design systém jasně definuje pravidla, jak má co vypadat, jak se ty věci mají chovat, jak interagovat.

Televizní UI, základní typografie, ikony a hlavní UI elementy

Design systém je primárně určený pro firmy, které chtějí mít sladěné všechny svoje digitální produkty.

Takže je spíše určený pro firmy, které mají hromadu webů, landing pages, aplikací… prostě spousty interaktivních věcí?
Ano, Design systém je primárně určený pro firmy, které chtějí mít sladěné všechny svoje digitální produkty. Je ale potřeba si uvědomit, že tento Design systém jsi schopen využívat ve své komunikaci na sociálních sítích, v tisku… Je to jako onlinový brandmanuál, který nepopisuje jenom to, jak firma vypadá, jak mluví, jak používá ilustrace nebo jak pracuje s fotkama, ale taky v něm najdeš, jak se designují aplikace, weby, newslettery, prostě vše, co ta firma digitálně produkuje, a zachováváš tím tak kontinuitu. V dnešní době je to mnohem komplexnější věc než nějaké PDFko. Firmy by měly usilovat o to, aby měly jedno místo, kde si designér může sáhnout a nedělat věci znovu a pořád dokola. Je potřeba využívat, co už existuje, nějak vypadá a funguje. Firma si musí udržet konzistenci své značky a svého charakteru napříč všemi platformami.

Ukázka design systému O2 One UI, který jsme navrhli pro největšího českého operátora
Náhled komponent a barev pro Dark Mode z design systému Mobilní banky od KB

Správný designér musí řešit kontext, scénáře a situaci, ve které jeho design bude použitý. Jedině tak navrhne vizuálně skvělý produkt, který lidé budou chtít používat.

Co designéři a UX? Do jaké míry by měli designéři rozumět UX?
Jednotlivé prvky neznamenají nic, pokud nejsou správně použity. Já sám se cítím být UX designér. A taky si myslím, že designér v tom všem může být umělec. Správný designér musí řešit kontext, scénáře a situaci, ve které bude jeho design použitý. Jedině tak navrhne vizuálně skvělý produkt, který lidé budou chtít používat. Protože když to bude hezký, ale nebude to fungovat, tak k čemu to je?

Pokud si má člověk vybrat, tak si vždy vybere věc, která se mu lépe používá a lépe vypadá. Stejný to máš u výběru telefonu, oblečení, partnera. Emoce a prožitek, prostě Function & Feeling.

Jakým způsobem ovlivňuje vizuální design byznys?
Když budeme brát čistě vizuálno, představ si dva muže nebo dvě ženy. Jedni budou mít na sobě fakt super cool funkční lyžařský prádlo. Vymakaná bunda, krásné barvy, všechno ladí. A vedle nich budou ti stejní dva se stejně funkčním prádlem, ale už to nebude sedět. Bunda divokého vzoru, kalhoty s jiným vzorem, prostě to nebude spolu ladit. Jedni jako ze žurnálu a ti druzí budou nevkusní, ale všichni mají stejně funkční prádlo. Koho si vybereš? Pokud si má člověk vybrat, tak si vždy vybere tu věc, která se mu lépe používá a lépe vypadá. Stejný to máš u výběru telefonu, oblečení, partnera. Emoce a prožitek, prostě Functions & Feelings.

Emoce a forma, skrze kterou je vnímáme, jsou důležité pro naše rozhodování

--

--

Naším posláním je pomáhat organizacím pochopit chování lidí. Spojujeme design, byznys a marketing.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
2FRESH

2FRESH

Naším posláním je pomáhat organizacím pochopit chování lidí. Spojujeme design, byznys a marketing.