Mýty vs. realita spolupráce s externím designerem

2FRESH
4 min readJun 4, 2024

--

Když už vaši inhouse designeři nestíhají, může být rychlým řešením bodyshop produktových designerů. Právě tohle v 2FRESH nabízíme. Víme ale, že někteří klienti mají řadu obav spojených s tímto typem partnerství. Proto jsme vybrali 3 hlavní mýty, se kterými se setkáváme nejčastěji a podíváme se na ně optikou našeho designéra Tobiáše Vybírala, který již 3 měsíce pomáhá produktovému týmu v Kentico. A to vše navíc doplníme pohledem klienta — Marka Malíka — který v Kentico pracuje jako UX designér.

1. Onboarding bude pomalý a povrchní

👻 Mýty:

Projekt bude trvat pár měsíců a velkou část z něj ukrojí onboarding designera. Zapojení designera tak bude pomalé a neefektivní, protože mu bude chybět spousta informací.

😎 Realita:

Komplexní onboarding proběhl během prvního týdne. Polovinu času jsem věnoval samostudiu — procházení produktů a zaslaných podkladů. Ve druhé polovině jsem měl k dispozici buddyho ze strany klienta, se kterým jsme postupně mapovali chybějící znalosti, doplňovali kontext a vybírali nezbytné dokumenty k dostudování. Díky tomu jsem byl schopen se hned od druhého týdne naplno zapojit do projektu.

🙋‍♂️ Jak to vidí klient:

“I přestože v Kentico věnujeme onboardingu designerů velkou péči, dokázal si Tobiáš vybudovat působivou produktovou znalost. Z ní pak během meetingů a interviews čerpal a doptával se už jen na důležité detaily”.

2. Nebude schopen pracovat samostatně

👻 Mýty:

Externí designér bude odtržený od zbytku firmy a jejich procesů. Provázané zodpovědnosti a absence plnohodnotného přístupu do firemních nástrojů mohou ztížit jeho samostatnost a možnou proaktivitu.

😎 Realita:

Komplexnost odpovědností jsme vyřešili včasným stakeholder mappingem — kdo, co, kdy a jak moc daného člověka vtáhnout do děje — a určením priorit a cílů projektu, díky kterým jsem věděl, co se ode mě očekává.

Díky projektovému plánu bylo možné určit, co je aktuálně nejdůležitější a co lze řešit později. Pravidelné 30 minutové schůzky s design buddym mi pomáhaly zajistit, že projekt směřuje správným směrem a překážky po cestě se mi daří efektivně překonávat.

Oříškem byly přístupy do interních nástrojů (Teams, Confluence, Condens…) a to kvůli bezpečnostním pravidlům. Některé se podařilo zpřístupnit rychle, jiné později a pár z nich je stále ve stavu “no-go”. Zvlášť zpočátku bylo nutné improvizovat — například první den jsme chatovali přes Slack UXCZ 🤫.

🙋‍♂️ Jak to vidí klient:

“Udělalo na mě obrovský dojem, jak měl Tobiáš připravenou a neustále aktualizovanou timeline projektu, což neskutečně přispělo k týmovému alignmentu. Stejně tak cením toho, že dělal zápisy ze všech meetingů a domluvené akční kroky se díky tomu neztratily v zapomnění”.

3. Finančně se to nevyplatí

👻 Mýty:

Cena za externího designera určitě bude výrazně vyšší než, když si najdeme někoho inhouse.

😎 Realita:

Obecně je jasné, že celkové měsíční náklady na externího designéra budou vyšší než v případě, že si najdete inhouse designera. V 2FRESH ale pracují produktoví designeři, kteří jsou velmi zkušení a proto je jejich efektivita práce výrazně vyšší, než bývá často u inhouse designerů.

Vedle finančního pohledu je ale třeba brát v potaz přínosy, které taková spolupráce klientovi přináší:

📌 Získáte designéra v řádech dní nebo týdnů, který se může připojit k vašemu produktovému týmu. V případě klasické inzerce budete hledat inhouse designéra v řádu měsíců a ještě k tomu s nejistým výsledkem.

📌 Získáte designera, který svým skillsetem a zkušenostmi co nejvíce odpovídá potřebám projektu, protože v 2FRESH máme více než 30 produktovými designérů, kteří jsou ověřeni formou self-assesmentu. Proto velmi dobře víme, co jednotliví designéři opravdu umí a v čem vám dokáží pomoct.

📌 Získáte designéra, který využívá zázemí 2FRESH, díky kterému má k dispozici 24/7 mentoring těch nejzkušenějších produktových designerů. Může si v interní wiki přečíst osvědčené postupy a využít v praxi ověřené templates. A svou účastí na interních akcích získává cenné informace od ostatních designerů, které může okamžitě využít druhý den projektu.

📌 Získáte designéra, který není zatížený interními biasy — tj. přináší nové pohledy nebo postupy a techniky, což může celkově zefektivnit fungování projektu a současně obohatit váš interní designerský tým. Vše zapisujeme, dokumentujeme, takže veškeré know-how vám zůstane v momentě, kdy z projektu odejdeme.

🙋‍♂️ Jak to vidí klient:

“Tobiáš často proaktivně podnikal kroky, které nás posouvaly blíže k cíli — například přišel s myšlenkou obnovení concept testingu, jehož plný potenciál jsme nevyužívali naplno. Nebo byl schopen dobře facilitovat týmové diskuse, díky čemuž jsme byli konstruktivní v našem postupu vpřed. A v neposlední řadě velmi oceňuji i nápady, které přinášel v oblasti, jak zviditelnit samotné Kentico. Zkrátka přináší svěží vítr z venčí.”

Tipy od Kentico pro ostatní firmy

👉 Pečlivě zmapujte vaše potřeby hned na začátku, protože právě na základě toho vám 2FRESH vybere vhodného designéra.

👉 Co nejdříve vyřešte externímu designérovi přístupy k bezpečnostním nástrojům, aby mohl od prvního dne efektivně pracovat a nic ho nezdržovalo.

👉 Nastavte mechanismus retrospektiv a zpětné vazby — díky tomu dostanete od designéra nové pohledy, které už sami nevidíte.

👉 Přizvěte designéra na týmové schůzky a nezbytné ceremonie — nebude tak odříznutý od dění a využijete jeho potenciál naplno.

--

--

2FRESH

Pomáháme produktovým týmům s designem. Pomáháme designerům růst a mít pestrou práci.