Nasměrovali jsme do on-line světa ALOve, originální českou šperkařskou značku.

Vstupní situace klienta a zadání

ALOve, jako sesterská značka v Čechách již zavedené a známé značky ALO Diamonds, měla od startu zázemí a zkušenosti týmu lidí, kteří se v oboru již delší dobu pohybovali. Na rozjezd online komunikace potřebovali ale pomoci správně zacílit svou energii. Jejich existující web sloužil pouze pro prezentaci značky a částečnou prezentaci šperků. On-line komunikaci vedli na Facebooku a Instagramu, nebyli si ale jistí, jestli je jejich aktivita on-line dostatečně napojená na prodej jejich šperků a hlavně, zda-li on-line oslovují tu správnou skupinu potenciálních zákazníků — a co vlastně jejich zákazníci on-line potřebují. A poprosili nás o to, abychom jim pomohli prodej přes web rozjet.

Product Discovery Sprint

Primárním cílem spolupráce s ALOve bylo pomoci značce se začátkem online prodeje — tudíž najít správný segment zákazníků, odhalit jejich specifické potřeby a na ně odpovědět první verzí e-shopu. Na takový cíl byla ideální odpovědí naše metodika Product Discovery Sprint. Díky formátu PDS (více o něm zde) jsme splnit cíl zvládli za měsíc spolupráce s týmem ALOve.

Fáze 1: Pochopení ALOve i jejich zákazníků

Spolupráci jsme zahájili celodenním workshopem s širším týmem ALOve. Pozvali jsme kromě projektového týmu i manažerku marketingu, brand manažerku, vedoucí butiků a prodeje, vedoucího logistiky a zástupce IT týmu. Cílem bylo získat přehled o službě a klíčových procesech, které se jí týkají, a taky představu o tom, co charakterizuje očima ALOve jejich cílovou skupinu zákazníků. Představili jsme tedy všem přítomným průběh a záměr Product Discovery Sprintu a celý den jsme společně rozklíčovávali obchodní cíle ALOve a definovali cíle celého projektu — obchodním cílem bylo pomocí e-shopu zvýšit prodej šperků a to jak on-line tak i offline. Od toho se tedy měly odvíjet i cíle projektu. Získali jsme kontext světa ALOve a prodeje šperků obecně, požadavky na cílovou skupinu výzkumu a především — cíle výzkumu, který jsme v následujících dnech plánovali. Abychom navrhli e-shop, který by zákazníkům ALOve vyhovoval, shodli jsme se, že chceme zjistit: kdo jsou ideální zákazníci ALOve, co je charakterizuje a jak se při výběru a nákupu šperků chovají.

Prodejci na buticích ALOve jsou odborníci na šperky a zároveň vědí, co zákazníci chtějí a na co se často ptají. Jejich zkušenosti nám ve výzkumu také hodně pomohly.

Fáze 2: Prototyp minimální verze webu s e-shopem

Pro naši primární cílovou skupinu zákazníků a zákaznic vyplynulo, že to, co by od webu ALOve chtěly, je něco co jsme nazvali “on-line lifestylovým magazínem” pro prohlížení a zároveň nákup šperků. Dalším krokem bylo definovat, jak by tento koncept fungoval a co by měl obsahovat. Naplánovali jsme tedy další celodenní workshop s klientem, tzv. Design Studio, které nám mělo pomoci odstartovat designovací fázi sprintu.

Prototyp, který jsme vytvořili ve sprintu, již prezentoval koncept webu jako prezentace šperků ve stylu módního magazínu. Tedy velké obrázky produktů a fotky šperků na těle.

V rámci kamenných obchodů koncept přání už dlouho velmi dobře funguje — a zákaznice ho používají.

Rozhodli jsme se tedy této zákaznické potřebě jít naproti a postavit takovouto možnost i pro on-line nákup, díky čemuž z detailu každého produktu mohou zákaznice poslat e-mailem přání třetí osobě — a to anonymně, z adresy značky ALOve.

Fáze 3: Ověření konceptu on-line magazínu a závěry

Připravený koncept bylo na řadě ověřit. Hlavním cílem testování bylo zjistit, nakolik rezonuje koncept našeho módního magazínu s cílovou skupinou zákaznic. Nakolik ho budou chtít používat jako online katalog šperků — tedy nakolik odpovídá struktura webu jejich očekáváním a jak reagují na námi představované funkce webu, jako např. na “Poslat přání”.

Zpětnou vazbu na visuální styl jsme během uživatelského testování sbírali pomocí techniky Product Reaction Cards.

Přecházíme k vývoji e-shopu pro ALOve

Náš koncept jsme na základě uživatelského testování vylepšili. Výsledek jsme celému týmu představili a všem se moc líbil. I díky tomu, že vzájemná spolupráce nám i týmu ALOve příjemně plynula, domluvili jsme se pokračovat na spolupráci dál a pomoci jim postavit a spustit celý e-shop. Definovali jsme rozsah první verze e-shopu, podmínky spolupráce a plán. Díky tomu, že jsme si z Discovery Sprintu přinesli jasnou představu o cílové skupině a zároveň prototyp některých stránek webu, mohli jsme plynule přejít k práci na designu dalších stránek.

Dopad

Za úzké spolupráce s týmem ALOve jsme během měsíce definovali cílovou skupinu, kterou oslovit s nabídkou značky on-line — ženy, které nosí šperky denně a často si je chodí vybírat. Zjistili jsme, co konkrétního zákazníky z této cílové skupiny osloví a potěší, a postavili prototyp webu jim na míru — koncept lifestylového časopisu s luxusním katalogem.

9 hloubkových rozhovorů, 2 návštěvy v buticích a 5 účastnic uživatelského testování

prototyp nového webu a visuální identita pro online

ověřený koncept e-shopu, který pomohl existující značce do on-line světa

Potom, na základě výstupů z Product Discovery Sprintu, jsme začali stavět e-shop na míru a v současné chvíli připravujeme e-shop na spuštění.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> www.2fresh.cz/ux <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

--

--

Naším posláním je pomáhat organizacím pochopit chování lidí. Spojujeme design, byznys a marketing.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
2FRESH

2FRESH

Naším posláním je pomáhat organizacím pochopit chování lidí. Spojujeme design, byznys a marketing.