Pojď k nám dělat traffica!

 • Jsi ideálně zkušený traffic nebo rozený organizátor, pod jehož rukama věci šlapou.
 • Nebojíš se ozvat, když je něco špatně a bouchnout do stolu, když je potřeba.
 • Jsi milovník procesů.
 • Máš zkušenosti s projektovým řízením anebo z agenturního prostředí.
 • Jsi rád obklopený kreativními dušemi.
 • Orientuješ se v prostředí digitálního marketingu, znáš jednotlivé formáty a jejich specifika.
 • A hlavně máš selský rozum.
 • Pozici, na které se dostaneš k práci se zajímavými klienty a značkami, které tě budou bavit.
 • Práci v týmu plném kreativních lidí, který si zamiluješ.
 • Kanceláře na Letné.
 • Pět týdnů dovolené.
 • A taky tým zkušených profíků, kteří ti pomůžou posouvat se v kariéře dál.

--

--

Naším posláním je pomáhat organizacím pochopit chování lidí. Spojujeme design, byznys a marketing.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
2FRESH

2FRESH

Naším posláním je pomáhat organizacím pochopit chování lidí. Spojujeme design, byznys a marketing.