Postavili jsme launchovací kampaň pro brigádnickou agenturu TYMBE

“Jak uvést na trh značku, kterou málokdo zná a dát jí důvěryhodnost? Jednoduše — ukážeme její klienty a necháme představení na nich. A čím je to podmíněno? Spokojenými klienty, kteří se nebojí o svůj názor veřejně podělit a dát za TYMBE tak trochu ruku do ohně. A to TYMBE má. Bylo to jasné hned od okamžiku, kdy jsme prováděli hloubkové rozhovory s jejich současnými klienty. Tuhle upřímnou spokojenost jsme v kampani museli využít,” říká Kamil Skramuský z agentury 2FRESH.

Primární kampaň zaměřená na oslovení HR manažerů

Vycházeli jsme z insightu, že HR svět TYMBE prakticky nezná. Všichni proto mají spoustu otázek. Proto jsme kreativní ideu online videa postavili na tom, že jejich současní klienti — skuteční HR manažeři z Pilulky, DEK stavebnin a Zásilkovny — nám odpovídají na nevyřčené otázky, které ale není těžké si domyslet.

Šel jsem kolem a zaslechl jsem, jak se kolegové bavili o tom, že je důležité, abychom lidem jednoduše pojmenovali hřiště, na kterém se TYMBE vyskytuje. Hned mě napadlo, že to nesmí být slova jako platforma nebo zprostředkovatel, ale musí to být přímočaré. A tak vzniklo: TYMBE — chytré brigády. A protože je důležité chytnout pozornost v prvních 3 sekundách, vymyslel jsem k tomu ještě chytlavé sdělení: Klik a je tu brigádník,” upřesňuje Lukáš Pitter z agentury 2FRESH.

Na doporučení mediální agentury Knowlimits jsme spolu s online video spotem připravili radio spot a sponzorák, který běžel na Radiožurnálu a Evropě2.

Radio spot
Radio sponzorák

Dále jsme vytvořili printovou inzerci do odborných časopisů a online bannery na HR portály.

Sekundární kampaň oslovující potenciální brigádníky

Služba Ty-brigády nabízí brigádníkům výhody, které jsou na brigádnickém trhu v ČR mnohdy výjimečné. Například tím, že je služba kompletně online, nemusí brigádník žádat o papírové potvrzení o ukončení směny, ale její potvrzení provede vedoucí směny jednoduše online. Nebo peníze za brigádu může v některých případech mít na účtu ještě ten den, nikoli na konci měsíce, kdy brigádnické agentury obvykle vyplácejí odměny brigádníkům.

Ruce jako symbol práce. A gesta rukou vyjadřující emoce. To bylo impulzem pro náš kreativní koncept kampaně. Ten jsme ještě vylepšili tím, že jsme definovali 3 typy rukou — upracované, rockerské a maloměstské. Dokonce jsme s tím oslovili castingovou agenturu, aby nám tyto hand-modely zajistila.

Ověření úspěšnosti kreativy

Do výběru finální kreativy jsme zapojili stovky brigádníků TYMBE. Formou online ankety jsme jim představili 7 vizuálů s různými unikátními výhodami Ty-brigády, doplněné vhodnými gesty rukou. Na základě jejich hlasování jsme nakonec vybrali 3 finální vizuály, které jsme nasadili v kampani.

“V 2FRESH si dokázali skvěle poradit s komunikační kampaní, kterou pro nás nejen vymysleli, ale následně také kompletně produkovali. Zapojit do kampaně naše klíčové zákazníky bylo odvážné a o to větší radost mám z toho, že právě oni jsou tváří naší kampaně a dodávají jí tak důvěryhodnost. Osobně mě hodně baví také nápad využívající gesta rukou, která využíváme v kampani na brigádníky,” dodává David Hůla, marketingový ředitel TYMBE.

--

--

Naším posláním je pomáhat organizacím pochopit chování lidí. Spojujeme design, byznys a marketing.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
2FRESH

2FRESH

Naším posláním je pomáhat organizacím pochopit chování lidí. Spojujeme design, byznys a marketing.