Postavili jsme launchovací kampaň pro brigádnickou agenturu TYMBE

Připravili jsme historicky první kampaň značky TYMBE komunikující jejich hlavní službu Ty-brigády — unikátní HR platformu na zprostředkování krátkodobých brigád. Kampaň byla rozdělena na dvě samostatné části. Cílem 1. kampaně bylo představit značku a její unikátní služby lidem, kteří mají na starost nábor brigádníků zejména v e-commerce a retail segmentu. Cílem 2. kampaně bylo oslovit a představit výhody potenciálním brigádníkům.

Primární kampaň zaměřená na oslovení HR manažerů

HERO video kampaně

Radio, online, tištěná inzerce

Radio spot
Radio sponzorák

Sekundární kampaň oslovující potenciální brigádníky

Ověření úspěšnosti kreativy

--

--

Pomáháme produktovým týmům s designem. Pomáháme designerům růst a mít pestrou práci.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
2FRESH

Pomáháme produktovým týmům s designem. Pomáháme designerům růst a mít pestrou práci.