Web Budvaru navrhnul i vyrobil sám designér. Ve Webflow a za 1/2 času.

V jednoduchosti je síla.

Zadání od Budějovického Budvaru znělo: vytvořit webové stránky, které budou v souladu s novou vizí společnosti a budou odrážet současné trendy v tvorbě webových stránek. To vše v časovém horizontu tří měsíců.

Proč jsme vybrali Webflow?

Protože pomocí něho dokážeme dodat web, který je:

✔️ jednoduchý
✔️ přehledný
✔️ velmi rychle vyrobený
✔️ s vlastním CMS

“Smooth sea never made a skilled sailor.”

Nástrahy

Odesílání formulářů na různé e-maily

Překážek na cestě nebylo mnoho, a když už se nějaké objevily, tak se naštěstí netýkaly samotné spolupráce, ale spíše technologického omezení platformy Webflow, které například nedokáže odesílat jeden formulář na různé emaily podle kategorie dotazu. Tuto nepatrnou komplikaci jsme vyřešili využitím nástroje Zapier, který umožňuje automatizovat různé úkoly v online prostředí.

Jazykové mutace

Další technologickou překážkou Webflow je zatím mizivá podpora jazykových mutací (ty jsou na novém webu Budějovického Budvaru celkem 3 — česká, anglická a německá), ale i s tím jsme si hravě poradili. Zatímco u dynamických stránek napojených na CMS se to dalo vyřešit celkem pěkně, ostatní obsahové stránky se musely zduplikovat a upravit pro konkrétní jazyk.

Import tiskových zpráv

Komplikací číslo tři bylo přenést zhruba 990 tiskových zpráv z rozhraní starého webu do nového. Nejdříve jsme přemýšleli o hromadném importu všech zpráv, ale vzhledem k nestejné struktuře jednotlivých tiskovek by následná úprava a procházení obsahu zabrala více času, než jednotlivé zprávy překopírovat ručně. Navíc bylo nutné ještě vyřešit filtrování podle kategorií. Zde byly znalosti designéra již nedostatečné a musel přizvat kolegu vývojáře, aby mu připravil skript, který řeší ono filtrování tiskových zpráv.

Šli jsme na to od lesa. Jak?

Nepřehlednou strukturu jsme zjednodušili. Jednotlivým stránkám jsme na základě testování s uživateli přiřadili různé priority a podle toho je zařadili do nové, jednodušší a lidsky pojmenované struktury. Úvodní stránku jsme například obsahově zredukovali tak, že nově stačí uživateli na její přečtení jen 40 sekund oproti původním 163 sekundám.

Uživateli trvalo 2 minuty a 43 sekund, než původní homepage přečetl [Podle reading time změřeného na http://niram.org/read/]

1 designér. 0 vývojářů. Téměř.

Díky úspoře nákladů na vývojáře (protože pro tvorbu webu ve Webflow vývojáři potřeba nejsou) jsme se mohli více věnovat designu jednotlivých stránek a vymazlit je ke spokojenosti uživatelů i klienta. Mohli jsme díky tomu třeba překreslit složitý proces výroby piva a podtrhnout tak kraftovou misi Budějovického Budvaru.

Tradiční proces výroby piva — https://www.budejovickybudvar.cz/pivovar/jak-varime-pivo

Klient si z naší spolupráce odnesl…

  • redesignovaný korporátní web ve 3 jazykových mutacích, plně spravovatelný na CMS,
  • aktuální produktové portfolio všech piv a limitovaných speciálů,
  • online vizitku nového směřování pivovaru Budějovický Budvar,
  • odladěný a cílovými uživateli otestovaný obsah,
  • srozumitelnou online rezervaci pro návštěvníky pivovaru,
  • web zobrazitelný a dokonale použitelný na všech zařízeních (mobil, tablet, desktop).

Teď je to na vás.

Mějte i vy svůj nový korporátní web za 3 měsíce. Víme, jak na to a rádi vám se vším pomůžeme. Rychle vyladíme a otestujeme i váš prototyp stránky. Ozvěte se!

--

--

Naším posláním je pomáhat organizacím pochopit chování lidí. Spojujeme design, byznys a marketing.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
2FRESH

2FRESH

Naším posláním je pomáhat organizacím pochopit chování lidí. Spojujeme design, byznys a marketing.