Web Budvaru navrhnul i vyrobil sám designér. Ve Webflow a za 1/2 času.

V jednoduchosti je síla.

Proč jsme vybrali Webflow?

Protože pomocí něho dokážeme dodat web, který je:

“Smooth sea never made a skilled sailor.”

Nástrahy

Odesílání formulářů na různé e-maily

Jazykové mutace

Import tiskových zpráv

Šli jsme na to od lesa. Jak?

Uživateli trvalo 2 minuty a 43 sekund, než původní homepage přečetl [Podle reading time změřeného na http://niram.org/read/]

1 designér. 0 vývojářů. Téměř.

Tradiční proces výroby piva — https://www.budejovickybudvar.cz/pivovar/jak-varime-pivo

Klient si z naší spolupráce odnesl…

  • redesignovaný korporátní web ve 3 jazykových mutacích, plně spravovatelný na CMS,
  • aktuální produktové portfolio všech piv a limitovaných speciálů,
  • online vizitku nového směřování pivovaru Budějovický Budvar,
  • odladěný a cílovými uživateli otestovaný obsah,
  • srozumitelnou online rezervaci pro návštěvníky pivovaru,
  • web zobrazitelný a dokonale použitelný na všech zařízeních (mobil, tablet, desktop).

Teď je to na vás.

--

--

--

Naším posláním je pomáhat organizacím pochopit chování lidí. Spojujeme design, byznys a marketing.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
2FRESH

2FRESH

Naším posláním je pomáhat organizacím pochopit chování lidí. Spojujeme design, byznys a marketing.

More from Medium

He keeps waking up

About Me Statement

What makes your work-life sparkle?

When Faith Is Critical

The graphic contains four, empty speech bubbles in the background. In the foreground is text framed by a white square that reads, “#31DaysIBPOC.”  Underneath this are two lines that state, “Celebrating the teacher voices of Indigenous, Black, & People of Color this May!” The bottom of the graphic lists the following information, “Hosted by @TchKimPossible @triciaebarvia.”